ממשיכים לחבק את החברות השכולות
בצל משבר הקורונה, עמותת ״הותיר אחריו חברה״ זקוקה לתרומתכם כדי להמשיך בפעילותה למען חברות חללי צה״ל. העמותה מלווה את החברות בחירום ובשיגרה ותרומתכם תבטיח שנוכל להמשיך ולהעניק להן תמיכה נפשית כדי שיוכלו לעבד את האובדן והכאב, ולבנות חיים חדשים ומאושרים.  
כל התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
עמותה רשומה  Registered Non-Profit 580320703      |     נייד. Cell: +972-50-829-8292

© 2020 כל הזכויות שמורות לעמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל   |    Proudly created with Wix.com