© 2019 כל הזכויות שמורות לעמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל   |    Proudly created with Wix.com

עמותה רשומה  Registered Non-Profit 580320703      |     נייד. Cell: 972-54-266-6393

לתרומות 

העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל הינה עמותה ללא כוונת רווח, ומעניקה תמיכה נפשית להתמודדות עם אובדן בן הזוג.

העמותה מנוהלת על ידי צוות מתנדבות בלבד, וכלל הפעילות מיועדת לחברות חללי צה"ל. הפעילות נערכת במימון משרד הביטחון וכספי תרומות פרטיות.

תרומתך תסייע לעמותה בהפעלת מערך החירום, קבוצות התמיכה הקבוצתיות ופעילויות שיקומיות נוספות עבור החברות.

כל התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לתרומה בכרטיס אשראי

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק דיסקונט לישראל בע"מ (11)

סניף 100 (שדרות רוטשילד)

חשבון מס׳ 8220729

ע"ש העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל

נודה לקבלת הודעת דוא"ל על העברת התרומה עם פרטי התורם על מנת שנוכל לשלוח קבלה על תרומה

Get Involved

The Girlfriends of Fallen IDF Soldiers (GFIDF) is a non profit organization, providing the unmarried partners of fallen IDF soldiers with emotional support and the tools for rehabilitation.

The organization is ran by lay leaders and volunteers, and all activities are aimed to empower and support the girlfriends, and are funded by the Israeli Ministry of Defense and private donors.

Your donation will help us operate the emergency team, support groups and additional rehabilitating activities for the partners.   

Donate via PayPal

 

 

 

Donate by Bank Transaction:

Israel Discount Bank
Branch 008 at 66 Shenkin Street, Tel Aviv
For account No. 220728 of
Amuta for Emotional Support
SWIFT Code: IDBLILIT.

IBAN IL290110080000008220729

Or Via Our Friends at: