top of page

טקס יום זיכרון ייחודי


לבקשת החברות השכולות מקיימת העמותה טקס יום זיכרון ייחודי עבור החברות של חללי צה"ל, השם דגש על אהבתו של החייל לחברתו, אהבתה וגעגועיה אליו. הטקס מתקיים כשבוע לפני יום הזיכרון הממלכתי, ומאפשר לחברות השכולות להתכנס יחד ולקיים מפגשי אינטימי לזיכרון בן הזוג.

טקס יום הזיכרון הראשון נערך בשנת 2008: הארץ: לראשונה חברותיהם של חיילים שנפלו קיימו טקס לזכרם.

בשנת 2016 נערך לראשונה כנס "הותיר אחריו חברה".


טקס יום הזיכרון של העמותה לתמיכה נפשית בחברות חללי צה"ל, אתר וואלה, 2008


434 צפיות
bottom of page