top of page
קבוצות תמיכה 
העמותה מקימה קבוצות תמיכה נפשית בהנחיית מטפלות מנוסות בטיפול בשכול.
קבוצת התמיכה מונה עד 10 חברות, ופעילה לאורך שנה על בסיס שבועי. השתתפות בקבוצות התמיכה הינה חינם.
במשך 17 שנות פעילות העמותה הוקמו 25 קבוצות תמיכה.
קבוצות תמיכה, הותיר אחריו חברה
איתור בנות זוג בזמן אמת
העמותה עובדת בצמוד עם אגף נפגעים של צה"ל ומאתרת בזמן אמת חברות אשר שכלו את בני זוגם. צוות ומתנדבות העמותה נפגש עם בת הזוג והוריהן במהלך השבעה כדי להציע תמיכה נפשית וליווי מתאים.
כיום צוות המתנדבות מונה חברות שכולות ותיקות, הבאות לתמוך וללוות את החברה השכולה באופן פרטני במהלך החודשים הראשונים.
חברות חללי צהל, הותיר אחריו חברה
קבוצות תמיכה
איתור בנות זוג בזמן אמת
העמותה מציעה טיפול פרטני משלים לחברות הזקוקות לכך. עזרה זאת מוצעת לחברות בשנים הראשונות לאחר האובדן וכן לחברות שכולות ותיקות הזקוקות לטיפול נפשי גם לאחר שחולפות השנים. 
מפגשי העצמה ותמיכה
העמותה מאמינה בחיבור החברות לקבוצה המאפשרת העצמה ותמיכה מתאימה. החברות מוזמנות לימי מפגש קבוצתיים המאפשרים להן להיפגש עם בנות שעברו חוויה דומה ויחד להעצים זו את זו תוך התמודדות עם השכול.
טיפול פרטני משלים
טיפול פרטני משלים
מפגשי העצמה ותמיכה
ממשק החברות השכולות וצה"ל
העמותה פועלת להכללת החברות השכולות במסגרת הזכאים לקבל הודעה רשמית על מות בן הזוג (בדומה להודעה רשמית שמקבלת המשפחה), קבלת חופשת מיוחדת מהצבא לתקופת השבעה, קבלת חופשה מיוחדת לימי אזכרות וימי זיכרון ועוד.
יודגש כי פעילות העמותה בנושא נועדה להקל על החברות השכולות בהתמודדותן עם האבל, ואין בפעילותה כדי לנסות להשוות את מעמד החברות השכולות למעמד המשפחות או האלמנות בכל אספקט כספי כלשהו.
חברות חללי צהל, הותיר אחריו חברה
טקס יום זיכרון ייחודי
לבקשת החברות השכולות מקיימת העמותה טקס יום זיכרון ייחודי עבור החברות של חללי צה"ל, השם דגש על אהבתו של החייל לחברתו, אהבתה וגעגועיה אליו. הטקס מתקיים כשבוע לפני יום הזיכרון, ומאפשר לחברות השכולות להתכנס יחד ולקיים מפגשי אינטימי לזיכרון בן הזוג.יום הזיכרון, חברות חללי צהל
השגת זכויות
טקס יום זיכרון ייחודי
bottom of page