top of page
GF IDF Logo-01.png

הותיר אחריו חברה

העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל (ע.ר.) נוסדה בשנת 1998 כדי ללוות בנות זוג ובני זוג של חללי צה"ל ולהעניק להם תמיכה נפשית המסייעת להם להתמודד עם אובדן בן או בת הזוג, במטרה לחזור לחיים מלאים בצד האבל ולא בצלו.

גם כשהחיים ממשיכים, 
בלב, הן תמיד נשארות חברות שכולות 

פעילות העמותה

icon_new-2.png
פעילות ציבורית

פעילות העמותה לביסוס

מעמד החברות השכולות והשגת זכויות

מפגשי חברות

החברות נפגשות למפגשים קבוצתיים המאפשרים תמיכה הדדית

תמיכה אישית

במידת הצורך העמותה מציעה טיפול פרטני משלים לחברות הזקוקות לכך

icon_new-1.png
קבוצות תמיכה

 הקמת קבוצות תמיכה נפשית בהנחיית מטפלות מנוסות בשכול

הסיפורים שלנו

bottom of page