top of page

#בשבילן_המסלול_רק_מתחיל

400_400.jpg

הותיר אחריו חבר.ה

העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל (ע.ר.) נוסדה בשנת 1998 כדי ללוות בנות זוג ובני זוג של חללי צה"ל ולהעניק להם תמיכה נפשית המסייעת להם להתמודד עם אובדן בן או בת הזוג, במטרה לחזור לחיים מלאים בצד האבל ולא בצלו.

פעילות העמותה

icon_new-2.png
פעילות ציבורית

פעילות העמותה לביסוס

מעמד בני הזוג השכולים והשגת זכויות

מפגשי חברות

ארגון מפגשים קבוצתיים המאפשרים תמיכה הדדית

תמיכה אישית

העמותה מציעה טיפול פרטני משלים לבנות ובני הזוג הזקוקים לכך

icon_new-1.png
קבוצות תמיכה

 הקמת קבוצות תמיכה נפשית בהנחיית מטפלות מנוסות בשכול

הסיפורים שלנו

bottom of page